cze

10

Opis budowy organów wegetatywnych współczesnych roślin wyższych rozpoczynamy od opisu korzenia, choć organ ten jest filogenetycznie młodszy od pędu. U paprotników (Pteridophyta) pierwszy korzeń (embrionalny) powstaje na zarodku z boku, dopiero u nasiennych (Spermatophyta) zakłada się w przedłużeniu osi ciała; korzenie przybyszowe wytwarzają się na pędzie. Jeżeli mimo to opisany zostanie najpierw korzeń, dzieje się to z uwagi na stosunkowo prostszą jego budowę, przypominającą stopniem organizacji budowę psylofitów. Z roślin wyższych pozbawione korzeni są tylko mszaki (Bryophyta) i spośród paprotników gatunki rodzaju Psilotum. Pozostałe — paprotniki (.Pteridophyta), nagozalążkowe (Gymnospermae) i okrytozalążkowe (Angiospermae) mają korzenie, które tworzą się z zarodkowego korzenia łub powstają bezpośrednio na łodydze. Stosunkowo rzadko zachodzi wtórna utrata korzeni, np. u niektórych roślin wodnych i saprofitycznych (Utricularia, Ceratophyllum, Corallorhiza). Korzeń w rozwoju ewolucyjnym utworzył się jako narząd umożliwiający czytaj dalej -->

Filled Under: Korzeń